ORKIESTRY DĘTE


Jest w orkiestrach dętych jakaś siła !!!

 

 

ORKIESTRY

 

 

NUTY

 

INSTRUMENTY

 

ENGLISH VERSION

 

JAREK

O AUTORZE STRONY - MUZYCZNE - MUSICAL CV

Stronę stworzyłem z ogromnej pasji do orkiestr dętych.


JAROSŁAW WNOROWSKI - ur. w Zielonej Górze, absolwent zarządzania i marketingu Wyższej Szkoły Inżynierskiej oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej. Był członkiem orkiestry symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze oraz Polsko – Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej we Frankfurcie n. Odrą, a także klarnecistą w kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Maki; w Zielonej Górze. Od VI 1991 r. gra w Orkiestrze Dętej ZSB w Zielonej Górze, zaś od I 1998 r do VI 2006 r. pracował jako instruktor sekcji instrumentów dętych drewnianych tej orkiestry. Jest drugim klarnecistą Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Zielonej Górze. Od X 2007 do VI 2012 grał także na klarnecie basowym w Parafialnej Orkiestrze Dętej Fermata Band w Nowej Soli. Prywatnie także przewodnik turystyczny.

JAROSLAW WNOROWSKI - born in Zielona Gora, graduate of Engineer's College in Zielona Gora and the Academy of Economics in Wroclaw. He was a member of symphonic orchestra of Zielona Gora Music School, Polish German Youth Orchestra in Frankfurt/Oder as well as clarinetist in Folklore Ensamble Maki; in Zielona Gora. He has been in the Zielona Gora Concert Band from June 1991, while from January 1998 till June 2006 he had been teaching its woodwinds section's pupils. He is the second clarinet of the Lubuskie Folklore Ensamble in Zielona Gora. Since October 2007 till June 2012, he had played bass clarinet in the Parish Band in Nowa Sol. Privately, he is also a tourist guide.

JAROSLAW WNOROWSKI - geb. in Zielona Gora, absolvierte Ingenieurs-Hochschule in Zielona Gora und Akademie fur Okonomie in Wrocław - Fach Staatswitschaft. Ehemaliger Teilnehmer des Jugend Symphonieorchesters der Musikschule in Zielona Gora, Deutsch – Polnisches Jugendorchester in Frankfurt/Oder und Klarinette Spieler in Folklorgruppe Maki in Zielona Gora. Ab Juni 1991 spielt er die Klarinette in Blasorchester von Zielona Gora und vom Januar 1998 bis Juni 2006 leitete er dort die Holzblasinstrumenten Abteilung. Er ist die 2. Klarinette in der Lebuser Folklorgruppe in Zielona Gora. Seit Oktober 2007 bis Juni 2012, spielte er auch Bassklarinette im Blasorchester Fermata Band in Nowa Sol. Privat, ist er auch der Fremdenfuehrer.


 

orkdete@wp.pl