ORKIESTRY DĘTE


Jest w orkiestrach dętych jaka¶ siła !!!

 

 

ORKIESTRY

 

ADRESY
Dolno¶l±skie
Kujawsko – Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie

Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie

Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
¦l±skie

¦więtokrzyskie
Warmińsko – Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

 

 

ORGANIZACJE
FESTIWALE

 

 

NUTY

 

INSTRUMENTY

 

ENGLISH VERSION

 

Piccolo

ORKIESTRY

W tym dziale można znaleĽć namiary do polskich orkiestr dętych. Pogrupowali¶my je wg województw. Je¶li nie ma w wykazie waszego zespołu, koniecznie dajcie nam znać.


Dolno¶l±skie
Kujawsko – Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie

Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
¦l±skie

¦więtokrzyskie
Warmińsko – Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

PRZYKŁADOWE SKŁADY ORKIESTR DĘTYCH W POLSCE

Ustawienia orkiestry dętej na scenie

PRZYKŁADOWE USTAWIENIE ORKIESTRY DĘTEJ NA SCENIE - KLASYCZNE

PRZYKŁADOWE USTAWIENIE ORKIESTRY DĘTEJ NA SCENIE - AMERYKAŃSKIE

Ustawienie amerykańskie - Tym razem kolejna propozycja ustawienia poszczególnych instrumentów orkiestry dętej, ta akurat popularna w USA. Zwróćcie uwagę, że flety znajduj± się na wprost oraz po prawej stronie dyrygenta. Dzięki temu dźwięk fletów dociera lepiej do innych sekcji, zwłaszcza tr±bek, które zwykle mają melodię oktawę niżej niż flety. Piccolo usytuowano niejako w środku sekcji fletów. Wtedy jego bardzo słyszalna melodia będzie równomiernie docierać do widzów oraz do orkiestry. Klarnety usytuowane s± wtedy po lewej stronie dyrygenta, miedzy fletami a klarnetami znajduje się obój. W pobliżu jest także sekcja basowa drewna tj. klarnet basowy, altowy oraz saksofon barytonowy. Tworzy to niejako pierwsz± wyspę basu w sekcji drewna. Po prawej stronie za fletami umieszczone s± saksofony altowe. Za nimi, choć bardziej ku środkowi orkiestry znajdziemy saksofony tenorowe. Za nimi z kolei znajduje się sekcja sakshornów (ewentualnie eufonii), po lewej stronie dyrygenta, w sąsiedztwie sakshornów znajdziemy waltornie (miękka blacha). Za nimi po lewej stronie oraz na środku znajdziemy tr±bki (pierwszy trębacz zawsze na ¶rodkowej linii wzroku z dyrygentem), po prawej stronie, za sakshornami mamy miejsce dla puzonów. Dzięki temu saksofony tenorowe sakshorny i puzony tworz± zgran± i słysz±c± siebie sekcję tenorową orkiestry. Za puzonami, lekko na prawo znajdziemy z kolei tuby. Za tubami umiejscowiono kotły, na lewo od nich perkusję pierwsz± (zestaw), obok niej drugą (przeszkadzajki, czynele itp.), zaś w lewej strony dzwonki. Kontrabas znajdowałby się nieco po prawej stronie orkiestry, zaś gitara basowa dla lepszego balansu basu z lewej.

PRZYKŁADOWE USTAWIENIE ORKIESTRY DĘTEJ NA SCENIE - WYSPOWE

Oto jedno z popularniejszych rozmieszczeń instrumentów w orkiestrze dętej tzw. wyspowe. Pozwala ono dyrygentowi kontrolować poszczególne sekcje oraz ułatwia pokazywanie wej¶ć. Flety, obój i fagot s± po lewej stronie blisko siebie, przy czym fagot s±siaduje z klarnetem basowym. Klarnety z przodu, klarnet altowy bliżej saksofonu barytonowego oraz saksofonów altowych. Saksofony są tu ustawione po prawej stronie dyrygenta. Tuż za klarnetami znajdują się rogi (miękka wysoka blacha), za nimi z kolei saksohorny (lub eufonia), po lewej stronie za nimi s± puzony (co ułatwia kontakt słuchowy z sakshornami), za¶ po prawej z dala od drewna znajdują się tr±bki (jako najgłośniejsze instrumenty w orkiestrze). Za tr±bkami oraz za puzonami, po lewej stronie usytuowano tuby (dobrze słysz± wtedy perkusję (zestaw) oraz puzony i tr±bki) oraz gitarę basow± (gło¶ny bas, który za bardzo dominowałby z przodu). Na końcu, lecz na linii ¶rodkowej wzroku dyrygenta znajduje się perkusja 1.(zestaw), obok niej po prawej perkusja 2 (przeszkadzajki), dzwonki a z nimi ewentualnie kotły. Kontrabas, je¶li jest, znajduje się tuż za saksofonem barytonowym blisko sakshornów. Zwróćmy układ na równomierne rozłożenie grupy basowej, która jest słyszalna z różnych miejsc orkiestry co zapewnia dobry balans basu.

MUNDURY DLA ORKIESTR DĘTYCH ELMAR - POZNAŃ
MUNDURY DLA ORKIESTR DĘTYCH STYL - WARSZAWA

STANDARDY ARANŻACJI NA ORKIESTRĘ DĘTˇ >>

PERKUSJONALIA UŻYWANE W ORKIESTRACH DĘTYCH >>

 orkdete@wp.pl